Your search results

Uslovi Korišćenja

Dobrodošli na sajt “DANEX.ME”, sajt za oglašavanje nekretnina. Molimo Vas da pročitate Uslove korišćenja, u daljem tekstu Uslovi. Posjećivanjem i korišćenjem sajta “Danex.me”, podrazumijeva se da prihvatate ove Uslove, kao i sve njegove naknadne izmjene.

Vi ste oglašivač i vlasnik sadržaja koji objavite na našem sajtu, i kao takvi ste odgovorni za podatke koji su navedeni na Vašem profilu. Vi kao posjetilac i korisnik ste dužni pročitati ove Uslove, te da se Vaše posjećivanje i korišćenje sajta “Danex.me”, smatra potpunim prihvatanjem Uslova. Molimo Vas da “Danex.me” ne koristite na način na koji neko može biti povrijeđen ili materijalno oštećen jer to ni Vama, ni nama ne ide u prilog. Jednako pravo korišćenja sajta “Danex.me” imaju sve osobe i firme.

“Danex.me” zadržava prava na promjene sadržaja ovih Uslova u bilo kojem trenutku. Novo nastale promjene će se primjenjivati na sve stare i nove korisnike. “Danex.me nije u obavezi da pojedinačno obavještava o promjenama Uslova.

O usluzi

U ovoj rubrici ćemo obrazložiti našu uslugu Vama, našim korisnicima.

Sajt “Danex.me” je portal koji svojim posjetiocima nudi laku pretragu nekretnina, a svojim korisnicima (oglašivačima) nudi jednostavnu objavu nekretnina. Poseban akcenat na to da su svi korisnicim sami odgovorni za tačnost i zakonitost svojih oglasa.

Navodimo da, su sve objave, fotografije, tekstovi i drugi materijali, koji su objavljeni na našem sajtu “Danex.me”, isključiva odgovornost registrovanih korisnika iz čijeg oglasa ti podaci potiču.

Našim posjetiocima nudimo laku pretragu nekretnina. Takodje samom registracijom pretraga postaje još lakša. Ukoliko željena nekretnina trenutno nije pronadjena, registrovani korisnik može da sačuva željenu pretragu i da bude obaviješten kada se ,nova nekretnina sa odredjenim karakteristikama, pojavi.

Ukoliko registrovani korisnik poželi da oglasi svoju nekretninu, za to postoje nekolike opcije, koje postanu vidjive nakon registracije. Posebni paketi, cijena i vrijeme trajanja oglasa će biti naznačeni.

Svaki oglas će biti autorizovan i postati vidljiv svim posjetiocima sajta “Danex.me”, nakon dospjelih uplata.

Više o usluzi i korišćenju sajta u Upustvima.

Korišćenje i zaštita podataka

Korišćenjem sajta “Danex.me”, dužni ste koristiti tačne i precizne podatke. “Danex.me” čini sve kako bi zaštitio privatnost podataka (ime i prezime, e-mail, broj telefona itd.) registrovanih korisnika, te da će isti biti korišćeni samo prilikom ostvarivanja konekcije izmedju kupca i prodavca.

Prilikom registracije, korisnik je dužan da popunite podatke koji su naznačeni. Sam korisnik je odgovoran i garantuje za tačnost unijetih podataka. Svaki registrovani korisnik je saglasan sa ovim Uslovima i neopozivo izjavljuje da unijeti podaci budu sačuvani u bazi podataka koja će se samo koristiti za svrhu koju su dobijeni.

“Danex.me” garantuje da podatke unijete od strane svojih registrovanih korisnika neće otkrivati trećim licima, osim u slučajevima propisanim važećim zakonima naše zemlje i ratifikovanim madjunarodnim aktima. Podaci registrovanih korisnika neće biti obradjivani za bilo kakve komercijalne svrhe, a jedina obrada podataka koja se može vršiti je za potrebe poboljšanja i unapredjenja sajta.

Svaki registrovani korisnik ima pravo da zatraži da se njegov račun, zajedno sa ličnim podacima, obriše. Takodje, registrovani korisnik ima pravo da traži uvid o tome koje podatke “Danex.me” posjeduje o samom korisniku.

“Danex.me” nije odgovoran ukoliko registrovani korisnik otkrije svoje podatke, nekom trećem licu, kao što su username i password.

Autorska prava

 Podaci na “Danex.me” su zaštićeni Zakonom o autorskim pravima Crne Gore. Autorska prava koja se odnose na “Danex.me” uključuju tekstove, grafičke sadržaje i druge ilustrativne prikaze koji pripadaju “Danex.me”.

U dodatku, dizajn sajta, logo, slogan, ime sajta, kao i druge intelektualne tvorevine, su u vlasništvu sajta “Danex.me”. Svako neovlašćeno kopiranje i drugi oblici umnožavanja istog ili sličnog dizajna, tekstova, logo-a i drugih intelektualnih svojina, smatrati povredom prava.

Ovaj stav se ne odnosi na tekstove pojedinačnih oglasa i njihovih oglasivača, već samo na vlasništvo “Danex.me”. Takodje, “Danex.me” ne daje nikakvu garanciju u pogledu tačnosti sadržaja postavljenog od strane oglasivača. “Danex.me” se izuzima od odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom autorskih prava oglasivača.

Oglas

Nakon registracije korisnik dobija pravo da izabere neku od opcija oglašavanja na sajtu “Danex.me”.  Samim odabirom nekog od paketa registrovani korisnik dobija mogućnost oglašavanja svoje nepokretnosti. Nakon odabira i postavljanja oglasa, “Danex.me” će odobriti oglas ukoliko oglas ne krši Uslove.

Ukoliko korisnik radi na štetu “Danex.me” sajta, i na štetu drugih korisnika, “Danex.me” ima pravo da takav oglas i/ili korisnika sankcioniše privremeno ili trajno, bez prethodnog obavještenja i/ili obrazloženja.

Oglašivač je saglasan da:

  1. objavom oglasa na “Danex.me” sajt on postaje prodavac svog proizvoda
  2. “Danex.me” ne učestvuje u transakciji i komunikaciji, niti garantuje realizaciju prodaje proizvoda
  3. sam oglašivač garantuje za tačnost svog oglasa, detalja, slika, vlasništva, te da samim tim snosi potpunu odgovornost za svoj proizvod
  4. neće koristiti “Danex.me” radi kršenja autorskih prava
  5. “Danex.me” nije odgovoran za štete koje mogu nastati radi greški nastalih korišćenjem sajta
  6. “Danex.me” može izbrisati sve podatke o proizvodu ukoliko je oglas nevažeći
  7. korisničko ime može biti promijenjeno ukoliko “Danex.me” smatra da je promjena potrebna
  8. će poštovati Uslove i sam sajt “Danex.me”
  9. ukoliko želi može zatražiti brisanje profila tek po isteku odredjenog paketa

Prihvatanje ovih Uslova

Korisnici “Danex.me” su saglasni da se svi kontakti odvijaju isključivo na njihovu odgovorsnot, te prihvataju da “Danex.me” nije odgovoran za bilo kakve štete nastale od strane korisnika.

Korištenjem, registracijom i/ili posjećivanjem sajta danex.me, korisnik potvrdjuje da je upoznat sa Uslovima “Danex.me” i da ih prihvata.

Compare Listings